služby

Hydroizolace

Provádíme hydroizolace střech, bazénů, základových desek a spodní stavby.

Nadkrokevní izolace

Tento způsob spočívá v umístění tepelné izolace nad krokve. 

Souvislá tepelněizolační vrstva umístěná na podkladní konstrukci zamezuje vlivu systematických tepelných mostů a tepelným ztrátám. 

Součástí celé skladby je kvalitní parozábrana, která funguje také jako vzduchotěsnící vrstva.

Izolace střech fólií a modifikovanými asfaltovýmí pásy

Nejčastěji používané typy fólií jsou PVC, TPO. Naše společnost nejčastěji používá fólii typu Fatrafol, Protan, Alkorplan, Thermoplan. Výhody izolace fólií jsou:

 • dlouhá životnost
 • rozměrová stálost
 • odolnost vůči prorůstání kořenů rostlin
 • vynikající odolnost povětrnostním vlivům
 • vysoká chemická odolnost agresivním vlivům ovzduší
 • odolnost proti chemikáliím
 • vysoká UV stabilita a požární odolnost
 • barevná stálost
 • vysoká propustnost pro vodní páry
 • vynikající svařitelnost a zpracovatelnost při náročných klimatických podmínkách
 • minimální přitížení nosné konstrukce střechy
 • minimální požární zatížení objektu
 • recyklovatelnost

Modifikované asfaltové pásy

Pracujeme s asfaltovými SBS pásy Elastek, Vedag, Rooftek.

Ochranu před UV zářením zajišťuje břidličný nebo barvený keramický posyp. Materiál je elastický 40% a má vratné vlastnosti při působení tepelných a mechanických napětí, a je dlouhodobě stabilní proti působení vnějších vlivů.

SBS systémy jsou běžně používány pro všechny typy střech. Izolační pásy SBS jsou nastavovány celoplošně pomocí PB hořáků a řešení detailů je pro tyto pásy rovněž samozřejmost

Kontakt

Napište nám